Sprzęt do monitoringu AHD

System Kopernika cz. 1

Tycho Brahe, który kazał sporządzić wiele przyrządów astronomicznych, większych i dokładniejszych od używanych przed nim, zebrał w przeciągu lat 30 znaczną liczbę obserwacji niebieskich. Obserwacje te pozwoliły mu wydoskonalić teorię planet i ulepszyć teorię Księżyca, a to dzięki dwom jego odkryciom: równaniu rocznemu i wariacji. A. Sedillot utrzymuje, że Arabowie znali tę ostatnią nierówność; jednakże Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Kepler cz. 3

Szukał on przyczyny praw ruchu planet, a myśli, wypowiedziane przezeń w kwestii ciężkości, doprowadziły Newtona do odkrycia prawa przyciągania powszechnego. Można więc uważać Keplera niejako za prawodawcę Astronomii. I Mniemał on, że tylko sam środek Słońca jest ogniskiem wysyłanego przez nie ciepła i światła. W piśmie swym „De Stella nova in pede Ser Pentarii” przypuszcza Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 5

Nie pójdziemy tutaj za zdaniem tych, którzy twierdzą, że dopuszczono się gwałtu nad tym 691etnim starcem; wszystko, cośmy przeczytali w tej sprawie, skłania nas, przeciwnie, do mniemania, że po odprzysiężeniu traktowano go z jak największymi względami; w kilka dni po tym został zesłany do Sjeny, zaś w końcu tego samego roku pozwolono mu udać się Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Kepler cz. 1

Tycho Brahe przekazał Keplerowi zbiór  swych obserwacji astronomicznych, które posłużyły temu ostatniemu, razem z własnymi jego obserwacjami, do odkrycia trzech praw, zwanych Prawami Keplera. Jan Kepler urodził się w Weil, w Wirtembergii, z rodziców należących do szlacheckiej lecz ubogiej rodziny, i sam musiał walczyć nieustannie z niedostatkiem. Ukończywszy studia, dzięki poparciu mecenasów, ujętych żywością jego Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 7

Kalendarz Gregoriański został wprowadzony do Francji przez Henryka III, który rozkazał, żeby dzień, następujący po niedzieli 9 grudnia 1582, był poniedziałkiem 20 grudnia 1582. Po Koperniku, Keplerze i Galileuszu astronomowie odważnie kroczyli otwartą teraz  drogą postępu. Streśćmy prace tych, którzy odznaczyli się najbardziej. Jan Hewel, czyli Heweliusz zwrócił na siebie uwagę dokładnością swoich obserwacji astronomicznych, Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 8

Do podanego przez Heweliusza opisu przejścia Merkurego przed tarczą słoneczną, dodana jest wzmianka o przejściu Wenery; przejście to, obserwowane 24 listopada 1639 r. przez Horroxa, jest pierwszym, na które zwrócono uwagę. Jan Picard (1620 – 1682), rodem z La Fleche, był jednym z najczynniejszych z liczby 21 pierwszych członków Królewskiej Akademii Nauk, założonej w Paryżu Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 4

Własne odkrycia, dotyczące planet, dostarczają mu tak zgodnego z rozumem i z prawami przyrody tłumaczenia obrotów Ziemi: dziennego dokoła jej osi i rocznego dokoła Słońca. Atoli pogląd jego, przychylny systemowi Kopernika, aczkolwiek oparty na rozumowaniach niezbitych, zostaje w roku 1616 potępiony przez Kongregację Indeksu, która, obejmując swym zakazem dzieło Kopernika, zakazuje jednocześnie wszelkich pism, utrzymujących, Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 3

7 stycznia 1610 r. Galileusz odkrywa trzy księżyce Jowisza, a 14 tegoż miesiąca – czwarty; niedługo po tym, znalazłszy okresy ich obiegu, podnosi korzyści, jakie geografia, żegluga i optyka wyciągnąć mogą ze znajomości czasów zaćmień tych księżyców. Przypatrując się Wenerze, spostrzega odgadnięte przez Castellego zjawisko odmian, które ta planeta przedstawia na podobieństwo Księżyca Ziemi, i Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

System Kopernika cz. 2

Sporządził on katalog 1005 gwiazd, w którym położenie tych ciał niebieskich, przez użycie wznoszenia się prostego i zboczenia jest określone dokładniej, aniżeli to mogło być dokonane sposobami, używanymi przez starożytnych. Tycho Brahe utworzył trzeci system Świata w którym Ziemię rozpatruje jako nieruchomą w środku Wszechświata; dokoła niej każe krążyć Księżycowi i Słońcu, zaś dokoła tego Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 6

Riccioli (1598 -1671), rodem z Ferrary, dał Pochop do odkryć pismami swymi, w których porządnie i jasno daje wierny obraz obserwacji, metod, obliczeń i poglądów swych poprzedników, nie przyjmując systemu Kopernika, i proponuje dokładny pomiar Ziemi, jako podstawę do reformy Astronomii. W tym to okresie wielkich odkryć została dokonana ostatnia reforma kalendarza. Kościół przyjął był Sprzęt do monitoringu AHD
Category: Podstawy astronomii

Sprzęt do monitoringu AHD