hydraulik pruszków

Kepler cz. 1

Tycho Brahe przekazał Keplerowi zbiór  swych obserwacji astronomicznych, które posłużyły temu ostatniemu, razem z własnymi jego obserwacjami, do odkrycia trzech praw, zwanych Prawami Keplera. Jan Kepler urodził się w Weil, w Wirtembergii, z rodziców należących do szlacheckiej lecz ubogiej rodziny, i sam musiał walczyć nieustannie z niedostatkiem. Ukończywszy studia, dzięki poparciu mecenasów, ujętych żywością jego hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 2

Wsławionego pięknymi odkryciami Wielki książę Toskany Kosma II powołał do Florencji i nadał mu tytuł pierwszego matematyka Uniwersytetu Pizańskiego, przywiązując do swojej osoby w charakterze pierwszego matematyka i filozofa z pensją 1000 dukatów rocznie i bez obowiązku wykładania. Udawszy się następnego roku do Rzymu, Galileusz został tam przyjęty z wielkimi honorami i zapisany na listę hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 6

Riccioli (1598 -1671), rodem z Ferrary, dał Pochop do odkryć pismami swymi, w których porządnie i jasno daje wierny obraz obserwacji, metod, obliczeń i poglądów swych poprzedników, nie przyjmując systemu Kopernika, i proponuje dokładny pomiar Ziemi, jako podstawę do reformy Astronomii. W tym to okresie wielkich odkryć została dokonana ostatnia reforma kalendarza. Kościół przyjął był hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 4

Własne odkrycia, dotyczące planet, dostarczają mu tak zgodnego z rozumem i z prawami przyrody tłumaczenia obrotów Ziemi: dziennego dokoła jej osi i rocznego dokoła Słońca. Atoli pogląd jego, przychylny systemowi Kopernika, aczkolwiek oparty na rozumowaniach niezbitych, zostaje w roku 1616 potępiony przez Kongregację Indeksu, która, obejmując swym zakazem dzieło Kopernika, zakazuje jednocześnie wszelkich pism, utrzymujących, hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Kepler cz. 2

Obserwacja opozycji Marsa skłoniła Keplera do zbadania ruchu tej planety. Zauważywszy, że nie porusza się ona po kole ekscentrycznym względem Słońca, i przeprowadziwszy długie badania w celu przekonania się, czy nie krąży ona po pewnej linii owalnej, Kepler wpada na pomysł przyjęcia za orbitę Marsa elipsy, mającej w jednym ze swych ognisk Słońce, i przekonywa hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

System Kopernika cz. 1

Tycho Brahe, który kazał sporządzić wiele przyrządów astronomicznych, większych i dokładniejszych od używanych przed nim, zebrał w przeciągu lat 30 znaczną liczbę obserwacji niebieskich. Obserwacje te pozwoliły mu wydoskonalić teorię planet i ulepszyć teorię Księżyca, a to dzięki dwom jego odkryciom: równaniu rocznemu i wariacji. A. Sedillot utrzymuje, że Arabowie znali tę ostatnią nierówność; jednakże hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 5

Nie pójdziemy tutaj za zdaniem tych, którzy twierdzą, że dopuszczono się gwałtu nad tym 691etnim starcem; wszystko, cośmy przeczytali w tej sprawie, skłania nas, przeciwnie, do mniemania, że po odprzysiężeniu traktowano go z jak największymi względami; w kilka dni po tym został zesłany do Sjeny, zaś w końcu tego samego roku pozwolono mu udać się hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 1

Galileusz zdobył sobie prawo do podziwu ludzkiego wielkimi odkryciami i do sympatii ludzkiej tym, że był niesłusznie prześladowany. Galileusz urodził się w Pizie. Ojciec jego, ubogi szlachcic, opierał się z początku powołaniu, które syn ujawniał do matematyki, nie widział bowiem u kresu takich studiów żadnego zyskownego zajęcia, i kazał młodzieńcowi uczyć się medycyny. Atoli Galileusz hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

System Kopernika cz. 2

Sporządził on katalog 1005 gwiazd, w którym położenie tych ciał niebieskich, przez użycie wznoszenia się prostego i zboczenia jest określone dokładniej, aniżeli to mogło być dokonane sposobami, używanymi przez starożytnych. Tycho Brahe utworzył trzeci system Świata w którym Ziemię rozpatruje jako nieruchomą w środku Wszechświata; dokoła niej każe krążyć Księżycowi i Słońcu, zaś dokoła tego hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 8

Do podanego przez Heweliusza opisu przejścia Merkurego przed tarczą słoneczną, dodana jest wzmianka o przejściu Wenery; przejście to, obserwowane 24 listopada 1639 r. przez Horroxa, jest pierwszym, na które zwrócono uwagę. Jan Picard (1620 – 1682), rodem z La Fleche, był jednym z najczynniejszych z liczby 21 pierwszych członków Królewskiej Akademii Nauk, założonej w Paryżu hydraulik pruszków
Category: Podstawy astronomii

hydraulik pruszków