Galileusz cz. 8

Do podanego przez Heweliusza opisu przejścia Merkurego przed tarczą słoneczną, dodana jest wzmianka o przejściu Wenery; przejście to, obserwowane 24 listopada 1639 r. przez Horroxa, jest pierwszym, na które zwrócono uwagę. Jan Picard (1620 – 1682), rodem z La Fleche, był jednym z najczynniejszych z liczby 21 pierwszych członków Królewskiej Akademii Nauk, założonej w Paryżu […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 7

Kalendarz Gregoriański został wprowadzony do Francji przez Henryka III, który rozkazał, żeby dzień, następujący po niedzieli 9 grudnia 1582, był poniedziałkiem 20 grudnia 1582. Po Koperniku, Keplerze i Galileuszu astronomowie odważnie kroczyli otwartą teraz  drogą postępu. Streśćmy prace tych, którzy odznaczyli się najbardziej. Jan Hewel, czyli Heweliusz zwrócił na siebie uwagę dokładnością swoich obserwacji astronomicznych, […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 6

Riccioli (1598 -1671), rodem z Ferrary, dał Pochop do odkryć pismami swymi, w których porządnie i jasno daje wierny obraz obserwacji, metod, obliczeń i poglądów swych poprzedników, nie przyjmując systemu Kopernika, i proponuje dokładny pomiar Ziemi, jako podstawę do reformy Astronomii. W tym to okresie wielkich odkryć została dokonana ostatnia reforma kalendarza. Kościół przyjął był […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 5

Nie pójdziemy tutaj za zdaniem tych, którzy twierdzą, że dopuszczono się gwałtu nad tym 691etnim starcem; wszystko, cośmy przeczytali w tej sprawie, skłania nas, przeciwnie, do mniemania, że po odprzysiężeniu traktowano go z jak największymi względami; w kilka dni po tym został zesłany do Sjeny, zaś w końcu tego samego roku pozwolono mu udać się […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 4

Własne odkrycia, dotyczące planet, dostarczają mu tak zgodnego z rozumem i z prawami przyrody tłumaczenia obrotów Ziemi: dziennego dokoła jej osi i rocznego dokoła Słońca. Atoli pogląd jego, przychylny systemowi Kopernika, aczkolwiek oparty na rozumowaniach niezbitych, zostaje w roku 1616 potępiony przez Kongregację Indeksu, która, obejmując swym zakazem dzieło Kopernika, zakazuje jednocześnie wszelkich pism, utrzymujących, […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 3

7 stycznia 1610 r. Galileusz odkrywa trzy księżyce Jowisza, a 14 tegoż miesiąca – czwarty; niedługo po tym, znalazłszy okresy ich obiegu, podnosi korzyści, jakie geografia, żegluga i optyka wyciągnąć mogą ze znajomości czasów zaćmień tych księżyców. Przypatrując się Wenerze, spostrzega odgadnięte przez Castellego zjawisko odmian, które ta planeta przedstawia na podobieństwo Księżyca Ziemi, i […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 2

Wsławionego pięknymi odkryciami Wielki książę Toskany Kosma II powołał do Florencji i nadał mu tytuł pierwszego matematyka Uniwersytetu Pizańskiego, przywiązując do swojej osoby w charakterze pierwszego matematyka i filozofa z pensją 1000 dukatów rocznie i bez obowiązku wykładania. Udawszy się następnego roku do Rzymu, Galileusz został tam przyjęty z wielkimi honorami i zapisany na listę […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Galileusz cz. 1

Galileusz zdobył sobie prawo do podziwu ludzkiego wielkimi odkryciami i do sympatii ludzkiej tym, że był niesłusznie prześladowany. Galileusz urodził się w Pizie. Ojciec jego, ubogi szlachcic, opierał się z początku powołaniu, które syn ujawniał do matematyki, nie widział bowiem u kresu takich studiów żadnego zyskownego zajęcia, i kazał młodzieńcowi uczyć się medycyny. Atoli Galileusz […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Kepler cz. 3

Szukał on przyczyny praw ruchu planet, a myśli, wypowiedziane przezeń w kwestii ciężkości, doprowadziły Newtona do odkrycia prawa przyciągania powszechnego. Można więc uważać Keplera niejako za prawodawcę Astronomii. I Mniemał on, że tylko sam środek Słońca jest ogniskiem wysyłanego przez nie ciepła i światła. W piśmie swym „De Stella nova in pede Ser Pentarii” przypuszcza […]
Kategoria: Podstawy astronomii

Kepler cz. 2

Obserwacja opozycji Marsa skłoniła Keplera do zbadania ruchu tej planety. Zauważywszy, że nie porusza się ona po kole ekscentrycznym względem Słońca, i przeprowadziwszy długie badania w celu przekonania się, czy nie krąży ona po pewnej linii owalnej, Kepler wpada na pomysł przyjęcia za orbitę Marsa elipsy, mającej w jednym ze swych ognisk Słońce, i przekonywa […]
Kategoria: Podstawy astronomii